ઓપરેશન ગ્રીન્સ સ્કીમ 2022

સરકારે 2018-2019ના બજેટમાં ઓપરેશન ગ્રીન્સની જાહેરાત કરી છે.

"ઓપરેશન ફ્લડ" ની રાહ પર, ખેડૂત ઉત્પાદક સંગઠનો, કૃષિ-લોજિસ્ટિક્સ, પ્રોસેસિંગ સુવિધાઓ અને વ્યાવસાયિક સંચાલનને ટેકો આપવા માટે 500 કરોડ રૂપિયાના બજેટ સાથે "ઓપરેશન ગ્રીન્સ" નામના કાર્યક્રમનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

આ મિશન ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગ મંત્રાલય હેઠળ આવે છે

ઓપરેશન ગ્રીન મિશન દેશમાં 22,000 નવા ઓપરેશન ગ્રીન હંટને ડિજિટલ માર્કેટિંગ સાથે ઇ-નામ સાથે જોડવાની યોજના - FPOS અને કૃષિ ક્ષેત્રની ટોચની ઉત્પાદન સંસ્થાઓને મજબૂત બનાવવી, પ્રોસેસિંગના મુખ્ય મુદ્દાઓ લાવી

આ સંસ્થા ખેડૂતોને મદદ કરવા તેમજ ટામેટાં, બટાકા અને ડુંગળીના અસ્થિર ભાવને નિયંત્રણ અને પ્રતિબંધિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

ખાદ્ય પ્રક્રિયા ઉદ્યોગ મંત્રાલય ટામેટા, ડુંગળી, બટાટા (ટોપ) પાકોના ઉત્પાદનથી સંગ્રહ અને ટોચના પાકો માટે યોગ્ય સંગ્રહ સુવિધાઓ ભાડે રાખવા સુધીના પરિવહન પર સબસિડીના 50% પ્રદાન કરશે.

યોજના ની વધુ જાણકારી માટે લેખ વાંચો